Ly rượu Vang

Giá : 708,000 ₫

Bộ 6 ly rượu vang chân táo mạ platin hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40149-43249-150

Dung tích : 150ml

Giá : 743,000 ₫

Bộ 6 ly rượu vang chân táo mạ platin hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40149-43249-190

Dung tích : 190ml

Giá : 761,000 ₫

Bộ 6 ly rượu vang chân táo mạ platin hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40149-43249-230

Dung tích : 230ml

Giá : 865,000 đ

Bộ 6 ly rượu vang mạ platin hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40159-43249-340

Dung tích : 340ml

Giá : 795,000 ₫

Bộ 6 ly rượu vang chân táo mạ platin hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40149-43249-340

Dung tích : 340ml

Giá : 774,000 ₫

Bộ 6 ly rượu vang mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 2227-43249-200

Dung tích : 200ml

Giá : 823,000 ₫

Bộ 6 ly rượu vang mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 2227-43249-250

Dung tích : 250ml

LY BRANDY / COGNAC

Giá : 726,000 ₫

Bộ 6 ly brandy cognac mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40149-43249-250

Dung tích : 250ml

Giá : 743,000 ₫

Bộ 6 ly brandy cognac mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40157-43249-250

Dung tích : 250ml

Ly Champagne

Giá : 698,000 ₫ / B

Bộ 6 ly champagne chân táo mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40149-43249-180

Dung tích : 180ml

Giá : 840,000 ₫ / B

Bộ 6 ly champagne mạ platin khắc hoa poppy 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 2227-T96-2-1-160

Dung tích : 160ml

Giá : 1,307,000 ₫ / B

Bộ 6 ly champagne pha lê mạ platin 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 4649-T99-3210-160

Dung tích : 160ml

Giá : 739,000 ₫ / B

Bộ 6 ly champagne mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 910-4S003-43249-190

Dung tích : 190ml

LY SHOT / RƯỢU MẠNH

Giá : 622,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 1826-43249-060

Dung tích : 60ml

Giá : 622,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 1826-43249-060

Dung tích : 60ml

Giá : 614,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 2227-43249-060

Dung tích : 60ml

Giá : 614,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40149-43249-050

Dung tích : 50ml

Giá : 588,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin khắc hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40159-43249-060

Dung tích : 60ml

Giá : 655,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 910-4S003-43249-065

Dung tích : 65ml

Giá : 1.238.000 đ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh pha lê mạ platin hoạ tiết hoa cúc 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 12885-T94-2-1-060

Dung tích : 60ml

Giá : 465,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25900-43249-035

Dung tích : 35ml

Giá : 485,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25900-43249-045

Dung tích : 45ml

Giá : 563,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25089-43249-050

Dung tích : 50ml

Giá : 485,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25900-43249-060

Dung tích : 60ml

Giá : 535,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25015-43249-060

Dung tích : 60ml

Giá : 538,000 ₫ / B

Bộ 6 ly rượu mạnh mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 1605-43249-070

Dung tích : 70ml

Ly whishkey

Giá : 691,000 ₫ / B

Bộ 6 ly whiskey mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25015-43249-230

Dung tích : 230ml

Giá : 812,000 ₫ / B

Bộ 6 ly whiskey mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25015-43249-290

Dung tích : 290ml

Giá : 777,000 / B

Bộ 6 ly whiskey mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 1605-43249-280

Dung tích : 280ml

Giá : 812,000 ₫ / B

Bộ 6 ly whiskey mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25900-43249-300

Dung tích : 300ml

Giá : 894,000 ₫

Bộ 6 ly rượu whiskey mạ platin hoạ tiết hoa dạ lan hương 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 26163-T99-3210-300

Dung tích : 300ml

Cốc uống nước / Ly Bia

Giá : 726,000 ₫ / B

Bộ 6 ly uống nước mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25015-43249-250

Dung tích : 250ml

Giá : 777,000 ₫ / B

Bộ 6 ly uống nước mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 25015-43249-380

Dung tích : 380ml

Giá : 691,000 ₫ / B

Bộ 6 ly uống bua mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40159-43249-210

Dung tích : 210ml

Giá : 812,000 ₫ / B

Bộ 6 ly uống nước mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40159-43249-350

Dung tích : 350ml

Giá : 823,000 ₫ / B

Bộ 6 ly uống bua mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 910-4S003-43249-365

Dung tích : 365ml

Giá : 743,000 đ

Bộ 6 ly uống bua mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 40149-43249-280

Dung tích : 280ml

Giá : 751,000 đ

Bộ 6 ly uống bua mạ platin hoạ tiết hoa mai 2 viền vàng

Mã sản phẩm: 1605-43249-240

Dung tích : 240ml

Bộ bình rượu

Giá : 1,993,000

Bộ bình rượu mạnh hoạ tiết hoa mạ platin

Mã sản phẩm: 90063-750-430365A-2-1P-40149-050

Dung tích : 750ml / 050ml

Giá : 1,750,000 ₫

Bộ bình rượu brandy mạ platin

Mã sản phẩm: 25955-500-L97-2-1-26163-060

Dung tích : 500ml / 060ml

Liên Hệ

SHOWROOM

31-33 Nguyễn Bặc, P. 3 Q. Tân Bình, TP.HCM (Bên hông chợ Phạm Văn Hai)

Hotline : 0902 948 394

Email : nhut.bohemiasg@gmail.com

NHÀ MÁY BOHEMIASG

Lô III-26, Đường 19/5A, nhóm CN III, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TPHCM.Bản đồ